Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:12

揚之水 3

揚之水,
不流束蒲。
彼其之子,
不與我戍許。
懷哉、懷哉,
曷月予還歸哉?

 

Dương chi thuỷ 3

Dương chi thuỷ,
Bất lưu thúc bồ.
Bỉ ký chi tử,
Bất dữ ngã thú Hử
Hoài tai, hoài tai!
Hạt nguyệt dư hoàn quy tai?

 

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy lờ đờ,
Không cuốn trôi được bó bồ liễu.
Nàng kia ôi!
Không cùng với ta đóng đồn trấn giữ nước Hử (Hứa)?
Nhớ nhung thay! Nhớ nhung thay!
Tháng nào ta mới trở về được vậy thay?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

bồ: cây bồ liễu. Truyện Xuân Thu nói cây bồ liễu ở Đông Trạch. Đỗ thị nói bồ là cây dương liễu, có thể làm tên để bắn.
Hử (Hứa): tên nước Hử. Hử Hầu cũng họ Khương, nay ở huyện Hứa Xương thuộc phủ Dĩnh Xương là đấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kìa dòng nước chảy lờ đờ,
Bó cây bồ liễu sờ sờ chẳng trôi.
Ở nhà sao mãi nàng ôi?
Chẳng sang nước Hứa đủ đôi trú phòng ?
Nhớ thương thương nhớ tấc lòng,
Tháng nào ta được trùng phùng về quê ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước kia dòng chảy lờ đờ,
Cuốn đi không được bó bồ liễu trôi.
Nàng kia cùng với ta ơi!
Hãy cùng trấn giữ đồn nơi Hứa vùng?
Nhớ nhung thay! mãi nhớ nhung!
Tháng nào ta mới về chung mái nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời