Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 10:15

考槃 2

考槃在阿,
碩人之薖。
獨寐寤歌,
永矢弗過。

 

Khảo bàn 2

Khảo bàn tại a
Thạc nhân chi khoa.
Độc mỵ ngụ ca,
Vĩnh thỉ phất qua.

 

Dịch nghĩa

Làm thành cái nhà ở ẩn nơi cái gò,
Với ý rộng rãi của người đức hạnh to tát (không hề biết ưu sầu).
Ngủ một mình rồi dậy hát lên,
Thề mãi mãi rằng không rời khỏi nơi này.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

a: cái gò cong.
khoa (chưa rõ nghĩa): có thể cũng là nghĩa to tát.
vĩnh thỉ phất qua: tự thề rằng không vượt qua khỏi nơi đây, sẽ chung thân mãi chốn này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên gò quanh làm nhà ở ẩn.
Ý bao la của đấng đại hiền.
Một mình ngủ dậy ca lên,
Xin thề mãi chẳng vượt miền này đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm nhà ở ẩn nơi gò,
Với người đức hạnh không lo không sầu.
Một mình ngủ dậy hát câu:
“Thề rằng mãi mãi không bao giờ rời”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời