30/11/2020 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khảo bàn 2
考槃 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 10:15

 

Nguyên tác

考槃在阿,
碩人之薖。
獨寐寤歌,
永矢弗過。

Phiên âm

Khảo bàn tại a
Thạc nhân chi khoa.
Độc mỵ ngụ ca,
Vĩnh thỉ phất qua.

Dịch nghĩa

Làm thành cái nhà ở ẩn nơi cái gò,
Với ý rộng rãi của người đức hạnh to tát (không hề biết ưu sầu).
Ngủ một mình rồi dậy hát lên,
Thề mãi mãi rằng không rời khỏi nơi này.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên gò quanh làm nhà ở ẩn.
Ý bao la của đấng đại hiền.
Một mình ngủ dậy ca lên,
Xin thề mãi chẳng vượt miền này đâu.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

a: cái gò cong.
khoa (chưa rõ nghĩa): có thể cũng là nghĩa to tát.
vĩnh thỉ phất qua: tự thề rằng không vượt qua khỏi nơi đây, sẽ chung thân mãi chốn này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Khảo bàn 2