女曰雞鳴 1

女曰:「雞鳴。」
士曰:「昧旦。」
「子興視夜,
明星有爛。」
「將翱將翔,
弋鳧與雁。」

 

Nữ viết kê minh 1

Nữ viết: “Kê minh”,
Sĩ viết: “Muội đán”.
Tử hưng thị dạ,
Minh tinh hữu lạn.
Tương ngào tương tường,
Dực phù dữ nhạn.

 

Dịch nghĩa

Nàng nói: “Gà gáy”,
Chàng nói: “Trời gần sáng rồi”.
Thì chàng hãy dạy để xem đêm như thế nào.
Sao mai đã mọc sáng lấp lánh,
Chàng phải ngao du,
Để bắn chim phù và chim nhạn.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

muội: tối.
đán: sáng.
muội đán: trời gần sáng, lúc trời còn tối mờ mờ, chưa phân biệt được.
minh tinh: sai khải minh, sao mai, gần sáng thì mọc ở phương đông.
dực: chước xạ, lấy tơ sống cột vào tên mà bắn.
phù: loài chim nước, như con vịt màu xanh, trên lưng có rằn.

Đây là nhà thơ thuật lại lời của đôi vợ chồng hiền tài khuyên răn nhau.
Nói rằng: nàng bảo gà đã gáy - để đánh thức chồng dậy. Mà chàng thì bảo: trời đã gần sáng - thì chẳng những là lúc gà gáy mà thôi vậy. Vợ lại nói với chồng rằng: nếu thế thì chàng có thể dậy được rồi, để xem đêm như thế nào. Ý của nàng là sao mai đã mọc lên lấp lánh, thì chàng phải ngao du đi săn bắn lấy chim phù, chim nhạn về nhà.
Những việc khuyên răn nhau như thế, thì việc không dần dà lưu liên ở chỗ tình riêng với nhau có thể biết được vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nàng nói: trời vừa gà gáy.
Chàng thì: gần sáng đấy kia mà.
- Thế chàng nên dậy xem qua,
Sao mai lấp lánh trời xa kia rồi.
Chàng ngao du khắp nơi săn bắn,
Tìm chim phù chim nhạn đem về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nàng rằng: Gà đã gáy ran.
Chàng rằng: Đêm đã gần tàn còn chi.
Chàng ơi chàng hãy dậy đi,
Ngó trời xem có thấy vì sao mai.
Hãy đi quanh quất chàng ơi.
Hãy đi bắn lấy vài đôi chim mòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nàng rằng: gà gáy râm ran,
Chàng thì: đêm đã phong quang sáng rồi.
Thì chàng hãy dậy xem trời,
Sao mai đã mọc sáng ngời lung linh.
Ngao du chàng đợi bình minh,
Chim phù chim nhạn để mình bắn chơi.

13.00
Trả lời