Ai chèo ghe bí qua sông,
Đạo vợ nghĩa chồng nặng lắm anh ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]