25/09/2020 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai chèo ghe bí qua sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:33

 

Ai chèo ghe bí qua sông,
Đạo vợ nghĩa chồng nặng lắm anh ơi!
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai chèo ghe bí qua sông