Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:28

黃鳥 3

交交黃鳥,
止于楚。
誰從穆公?
子車鍼虎。
維此鍼虎,
百夫之御。
臨其穴,
惴惴其栗。
彼蒼者天,
殲我良人。
如可贖兮,
人百其身。

 

Hoàng điểu 3

Giao giao hoàng điểu,
Chỉ vu sở,
Thùy tùng Mục công ?
Tử Xa Kiềm Hổ.
Duy thử Kiềm Hổ,
Bách phu chi ngự.
Lâm kỳ huật (huyệt),
Chuy chuy kỳ lật
Bỉ thương giả hân (thiên),
Tiêm ngã lương nhân.
Như khả thục hề!
Nhân bách kỳ thân.

 

Dịch nghĩa

Chim hoàng ly bay qua bay lại,
Đậu trên cây sở.
Ai chịu chết chôn sống theo Tần Mục Công ?
Có chàng Tử Xa Kiềm Hổ,
Mà chàng Kiềm Hổ này,
(Là người hiền tài) một mà có thể đương nổi trăm người.
Đến bên huyệt để bị chôn sống,
Chàng kinh hoàng sợ hãi,
Trời xanh kia ôi!
Đành giết bực hiền tài của nước ta!
Nếu có thể chuộc được chàng
(Người người đều nguyện) đem một trăm thân mình mà đổi một mạng chàng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

ngự: như đương, chống.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim hoàng ly lại qua bay lướt,
Bụi sở kia lần lượt đậu cùng,
Ai cam chết với Mục Công ?
Tử Xa Kiềm Hổ, người trong nước Tần.
Chàng Kiềm Hổ đem thân chôn sống,
Bực tài cao một chống hàng trăm.
Bước đi lần đến huyệt hầm
Thì chàng phút đã kinh tâm hãi hùng.
Trời vút cao một vùng xanh biếc,
Người tài mà nỡ giết sao đang ?
Nếu cùng chuộc được mạng chàng,
Trăm thân xin đổi, còn màng tiếc chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nhởn nhơ huỳnh điểu nó bay,
Nó bay đậu đến trên cây gai rừng.
Kìa ai đưa đám Mục Công?
Ấy chàng Châm Hổ vốn dòng Tử Xa.
Ấy chàng Châm Hổ con nhà,
Trăm người khôn địch, tài hoa khác vời.
Tới mồ chàng bỗng rụng rời,
Xanh kia sao nỡ hại đời hiền nhân.
Lấy gì đem chuộc cho cân,
Một chàng mà đổi, đổi trăm mạng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng ly bay lướt lại qua,
Đậu trên cây sở cành sà bụi bông.
Ai chôn sống với Mục Công?
Có chàng Kiềm Hổ họ cùng Tử Xa,
Mà chàng Kiềm Hổ này là,
Hiền tài có một hơn xa trăm người.
Đến bên huyệt để chôn thôi,
Kinh hoàng sợ hãi chàng ngồi không yên,
Trên cao ơi hỡi thanh thiên!
Nước ta đành giết bực hiền tài sao!
Chuộc chàng có thể được nào?
Mạng chàng người nguyện đổi trao trăm người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời