Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:07

陟岵 2

陟彼屺兮,
瞻望母兮。
母曰:「嗟!予季行役,
夙夜無寐。
上慎旃哉!
猶來無棄。」

 

Trắc hộ 2

Trắc bỉ khỉ hề!
Chiêm vọng mỹ (mẫu) hề!
Mẫu viết: “Ta! Dư quý hành dịch!
Túc dạ vô mỵ,
Thượng thận chiên tai!
Do lai vô khí.”

 

Dịch nghĩa

Ta lên trên núi khỉ (có cây cỏ) kia,
Để ngóng trông mẹ.
Mẹ ta ắt nói rằng: “Than ôi, đứa con út của mình đi quân dịch,
Cực khổ sớm tối không được ngủ.
Mong cho nó hãy cẩn thận,
Để còn trở về, không bị chết bỏ thây.”


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khỉ: núi có cây cỏ.
quý: con út, nhỏ hơn hết. Thương xót đứa con út hơn hết ấy là thường tình của phụ nữ.
vô mỵ: không ngủ, cũng là nói rất lao khổ.
khí: bỏ, nói chết bỏ thây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lên núi khỉ là nơi rậm cỏ,
Nhớ mẹ nên đứng lặng ngó nhìn.
Mẹ tha: quân dịch út mình,
Sớm hôm chẳng ngủ, nỗi tình đáng thương.
Mẹ mong con nhớ thường cẩn thận,
Hòng trở về, chớ hẳn bỏ thây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Trèo lên núi rậm cỏ cây,
Mẹ già cách trở nước mây nhìn về.
Mẹ rằng số phận éo le,
Con đi việc nước sơn khê ngàn tầm.
Biết bao vất vả gian truân,
Ngày đêm hồ dễ mấy lần nghỉ ngơi.
Khuyên con giữ một gìn hai,
Hẹn ngày tái ngộ, chớ loài tấm thân!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta lên trên núi khỉ kia,
Để ngóng trông mẹ mà lìa con đi.
Mẹ rằng con út biệt ly,
Sớm hôm cực khổ không kỳ ngủ nghê.
Mong cho cẩn thận trở về,
Mà không bị chết, không hề bỏ thây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời