27/06/2024 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trắc hộ 2
陟岵 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 02:07

 

Nguyên tác

陟彼屺兮,
瞻望母兮。
母曰:「嗟!予季行役,
夙夜無寐。
上慎旃哉!
猶來無棄。」

Phiên âm

Trắc bỉ khỉ hề!
Chiêm vọng mỹ (mẫu) hề!
Mẫu viết: “Ta! Dư quý hành dịch!
Túc dạ vô mỵ,
Thượng thận chiên tai!
Do lai vô khí.”

Dịch nghĩa

Ta lên trên núi khỉ (có cây cỏ) kia,
Để ngóng trông mẹ.
Mẹ ta ắt nói rằng: “Than ôi, đứa con út của mình đi quân dịch,
Cực khổ sớm tối không được ngủ.
Mong cho nó hãy cẩn thận,
Để còn trở về, không bị chết bỏ thây.”

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lên núi khỉ là nơi rậm cỏ,
Nhớ mẹ nên đứng lặng ngó nhìn.
Mẹ tha: quân dịch út mình,
Sớm hôm chẳng ngủ, nỗi tình đáng thương.
Mẹ mong con nhớ thường cẩn thận,
Hòng trở về, chớ hẳn bỏ thây.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khỉ: núi có cây cỏ.
quý: con út, nhỏ hơn hết. Thương xót đứa con út hơn hết ấy là thường tình của phụ nữ.
vô mỵ: không ngủ, cũng là nói rất lao khổ.
khí: bỏ, nói chết bỏ thây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trắc hộ 2