Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 10:28

杕杜 2

有杕之杜,
其葉菁菁。
獨行睘睘,
豈無他人?
不如我同姓。
嗟行之人,
胡不比焉?
人無兄弟,
胡不佽焉?

 

Đệ đỗ 2

Hữu đệ chi đỗ,
Kỳ diệp tinh tinh.
Độc hành quỳnh quỳnh,
Khỉ vô tha nhân ?
Bất như ngã đồng tính,
Ta hành chi nhân,
Hồ bất tỵ yên ?
Nhân vô huynh đệ,
Hồ bất thứ yên ?

 

Dịch nghĩa

Có cây đỗ lẻ loi một mình.
Lá đơm rườm rà.
Còn ta thì đi thui thủi một mình.
Há lại không có người khác để cùng đi với ta hay sao ?
Chỉ vì những người ấy không như bà con đồng một họ với ta.
Than ôi! Những người đi đường,
Sao không phụ giúp ta ?
Gặp người không có anh em,
Sao lại không đỡ đần ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tinh tinh: cũng là dáng rườm rà.
quỳnh quỳnh: thui thủi, dáng không có nơi nào để nhờ dựa và được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây đỗ nọ một mình,
Lá thì vẫn thấy tươi xanh rườm rà.
Bước lần thui thủi mình ta.
Há không người khác để mà cùng đi ?
Với ta khác họ chỉ vì,
Than ôi! Người cứ lầm lì bước qua.
Sao không đoái tưởng giúp ta ?
Thấy người chẳng có ruột rà anh em ?
Cớ sao giúp đỡ chẳng thèm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cây lê mà mọc một mình,
Xanh xanh tán lá trên cành tốt tươi.
Ta đây chiếc bóng u hoài,
Nắng mưa thui thủi đường đời một thân.
Mới hay họ mạc tình thâm,
Nào ai là bạn đường trần cùng ta!
Ai ơi có thấu chăng là,
Ai ơi sao chẳng thương ta lạc loài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lẻ loi cây đỗ một mình,
Rườm rà đơm lá linh tinh tứ bề.
Còn ta thui thủi đi về,
Há không người khác cùng phe ta nào?
Vì không đồng họ ta sao?
Than ôi! những lữ khách nào giúp ta,
Sao không phụ giúp ta mà?
Gặp người không có ruột rà gần xa.
Đỡ đần sao không phụ ta?
Vượt qua khốn khó đâu mà có quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời