Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 11:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/10/2005 13:14

采苓 3

采葑采葑,
首陽之東。
人之為言,
茍亦無從。
舍旃舍旃,
茍亦無然。
人之為言,
胡得焉!

 

Thái linh 3

Thái phong thái phong,
Thủ Dương chi đông.
Nhân chi vi ngôn,
Cẩu diệc vô thung.
Xả chiên xả chiên,
Cẩu diệc vô nhiên.
Nhân chi vi ngôn,
Hồ đắc yên!

 

Dịch nghĩa

Hái rau phong, hái rau phong!
Ở phía đông núi Thủ Dương.
Người ta nói như thế,
Cũng chớ nghe theo.
Hãy bỏ qua lời ấy, hãy bỏ qua lời ấy!
Cũng chớ cho là phải!
Thì người tạo ra lời nói ấy.
Làm sao được kết quả gì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hái rau phong, hái rau phong,
Thủ dương mặt núi phía đông có mà.
Thế kia người đã nói ra,
Cũng đừng quá vội nghe qua tin lòng.
Xin ai gạt bỏ cho xong,
Chớ cho là phải để phòng xét soi.
Người ta bịa nói mấy lời,
Được nên kết quả gì rồi ai ơi?


Nguồn: Kinh thi, NXB Văn học, 2007, tr. 459
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hái rau phong, hái rau phong,
Thủ Dương hãy tới sườn đông hái về.
Miệng người chớ có vội nghe,
Ngoài tai gác bỏ, chán chê không màng.
Những người nói nhảm nói nhàm,
Làm sao còn có đường làm cho tin?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rau phong, hãy hái rau phong!
Thủ Dương ở phía sườn đông núi nầy.
Người ta nói chớ nghe ngay,
Nghe theo chớ vội tin ngày tin đêm.
Bỏ qua lời ấy không thèm!
Chớ cho là phải tin đêm tin ngày!
Lời người mà nói ra đây,
Làm sao biết kết quả ngay bây giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời