12/04/2021 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái linh 3
采苓 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 11:03

 

Nguyên tác

采葑采葑,
首陽之東。
人之為言,
茍亦無從。
舍旃舍旃,
茍亦無然。
人之為言,
胡得焉!

Phiên âm

Thái phong thái phong,
Thủ Dương chi đông.
Nhân chi vi ngôn,
Cẩu diệc vô thung.
Xả chiên xả chiên,
Cẩu diệc vô nhiên.
Nhân chi vi ngôn,
Hồ đắc yên!

Dịch nghĩa

Hái rau phong, hái rau phong!
Ở phía đông núi Thủ Dương.
Người ta nói như thế,
Cũng chớ nghe theo.
Hãy bỏ qua lời ấy, hãy bỏ qua lời ấy!
Cũng chớ cho là phải!
Thì người tạo ra lời nói ấy.
Làm sao được kết quả gì.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hái rau phong, hái rau phong,
Thủ dương mặt núi phía đông có mà.
Thế kia người đã nói ra,
Cũng đừng quá vội nghe qua tin lòng.
Xin ai gạt bỏ cho xong,
Chớ cho là phải để phòng xét soi.
Người ta bịa nói mấy lời,
Được nên kết quả gì rồi ai ơi?
Nguồn: Kinh thi, NXB Văn học, 2007, tr. 459

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái linh 3