Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:31

羔裘 2

羔裘豹褎,
自我人究究。
豈無他人?
維子之好。

 

Cao cầu 2

Cao cầu báo tụ,
Tự ngã nhân cứu cứu.
Khỉ vô tha nhân ?
Duy tử chi hẩu (hảo).

 

Dịch nghĩa

Áo bằng da dê con, ống tay áo bằng da beo.
Sai khiến dân chúng tôi với lòng giận ghét.
Há lại không có vị khác (để chúng tôi phục tùng hay sao ?).
Chỉ vì ân nghĩa tốt đẹp của ngài khi trước (mà chúng tôi chẳng nỡ bỏ đi).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tụ: ống tay áo.
Cứu cứu (chưa rõ nghĩa).


Chú giải của Tạ Quang Phát:

Mao thi: cứu cứu như cư cư: dáng không ưa, không chịu gần gũi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê, da beo làm ống,
Sai khiến dân với giọng ghét cay.
Há rằng vị khác không ai?
Tình xưa không nỡ bỏ ngài đó thôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo lông cừu tay viền da báo,
Người trị dân tàn bạo dã man.
Bỏ đi thì quá dễ dàng,
Ngặt vì còn chút nể nang trong người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tay da beo, áo da dê,
Khiến sai dân chúng lời chê ghét hờn.
Há không vị khác tốt hơn,
Chỉ vì khi trước nghĩa ơn đẹp ngài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời