Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:56

清人 3

清人在軸,
駟介陶陶。
左旋右抽,
中軍作好。

 

Thanh nhân 3

Thanh nhân tại Trụ (Trục),
Tứ giới đầu đầu (đào đào).
Tả tuyền hữu sứu (trừu).
Trung quân tác hẩu (hảo).

 

Dịch nghĩa

Người ấp Thanh đến phòng ngự ở đất Trục,
Xe bốn ngựa mặc giáp cứ rong chơi thích chí.
(Trên xe) người đánh ngựa ngồi tay trái lo quay xe trở lại, (còn dũng sĩ) ngồi bên tay mặt lo rút lưỡi dao ra (chực đánh hay đâm).
Tướng quân (Cao Khắc) ngồi giữ thì dung sắc vui tươi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Trục (đọc Trụ cho hợp vận): là tên đất bên sông Hoàng Hà.
đào đào (đọc đầu đầu): dáng vui chơi thích chí.
tả: nói người đánh xe ngồi bên tả, trên xe chủ tướng, cầm cương đánh ngựa.
tuyền: quay trở lại.
hữu: nói người dũng sĩ ngồi ở bên mặt trên xe của chủ tướng, cầm binh khí để chém hay đâm.
trừu (đọc sứu): rút lưỡi dao ra.
trung quân: nói vị chủ tướng ngồi dưới cái trống lịnh, ở chính giữa xe, tức là Cao Khắc tướng quân.
hảo: nói dung sắc vui tươi.

Việc này thấy ở truyện Xuân Thu. Hồ thị nói rằng: vua là người một mình nắm giữ những bực có danh tiếng được yêu chuộng trong một nước, cho sống hay giết đi, ban cho hay lấy lại chỉ có một mình định đoạt. Túng sử cái tội trái đạo làm tôi của Cao Khắc đã tỏ rõ, thì cứ án theo đấy mà giết đi cũng được lắm. Nếu tội trạng hắn chưa rõ ràng thì truất chức hắn mà đuổi về cũng được lắm. Còn như thương tiếc tài năng của hắn thì lấy lễ mà chế ngự hắn, cũng được lắm. Sao lại trao binh quyền, uỷ thác cho hắn ra đóng giữ ngoài biên cảnh, rồi ngồi để nhìn cảnh quân đội mình tan rã mà không đau xót hay sao ?

Sách Xuân Thu nói rằng nước Trịnh bỏ rơi quân đội của mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ra đất Trục, người Thanh trấn thủ,
Ngựa bốn con thích thú ruổi mau.
Tả quày ngựa, hữu rút dao,
Vui tươi chủ tướng ngồi vào giữa xe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Quân Thanh án ngữ nơi đất Trụ,
Ngựa cùng xe trông thú vị ghê;
Tả binh điều khiển cỗ xe,
Hữu binh múa giáo như đe mọi người.
Tướng quân ngự giữa thảnh thơi,
Thảnh thơi ông tướng ta ngồi giữa xe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người Thanh đất Trục tới ngự phòng,
Bốn ngựa giáp binh cứ ruổi dong.
Nài ngựa trái quay, binh phải thủ,
Tướng quân ngồi giữa sắc tươi dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời