Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 22:29

還 2

子之茂兮,
遭我乎峱之道兮。
并驅從兩牡兮,
揖我謂我好兮。

 

Tuyền 2

Tử chi mậu hề.
Tao ngã hồ Nao chi đậu (đoạ) hề.
Tịnh khu tùng lưỡng mẫu hề.
Ấp ngã vị ngã hẩu (hảo) hề.

 

Dịch nghĩa

Ngài thật là đẹp đẽ,
Gặp ta ở trên đường vùng núi Nao.
Cùng nhau rượt đuổi hai con thú đực,
Ngài chắp tay vái ta và nói ta là tốt lắm.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

mậu: đẹp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngài thì đẹp đẽ tươi xinh,
Núi Nao đường ấy vô tình gặp ta.
Rượt hai thú đực, đuổi nà,
Chắp tay khen tặng ta là tốt thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Khen ai đương độ xuân xanh,
Cùng ta sườn Náo chênh vênh tương phùng.
Đuổi đôi heo đực quanh rừng,
Chào ta, rồi lại khen rằng trẻ trung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngài người đẹp đẽ tự hào,
Gặp ta ở khoảng núi Nao trên đường.
Cùng nhau rượt đuổi thú dương,
Chắp tay ngài vái nói dường mình nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời