30/01/2023 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyền 2
還 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:29

 

Nguyên tác

子之茂兮,
遭我乎峱之道兮。
并驅從兩牡兮,
揖我謂我好兮。

Phiên âm

Tứ chi mậu hề.
Tao ngã hồ Nao chi đậu (đoạ) hề.
Tịnh khu tùng lưỡng mẫu hề.
Ấp ngã vị ngã hẩu (hảo) hề.

Dịch nghĩa

Ngài thật là đẹp đẽ,
Gặp ta ở trên đường vùng núi Nao.
Cùng nhau rượt đuổi hai con thú đực,
Ngài chắp tay vái ta và nói ta là tốt lắm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngài thì đẹp đẽ tươi xinh,
Núi Nao đường ấy vô tình gặp ta.
Rượt hai thú đực, đuổi nà,
Chắp tay khen tặng ta là tốt thay!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

mậu: đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tuyền 2