14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 00:15

載馳 4

我行其野,
芃芃其麥。
控于大邦,
誰因誰極?
大夫君子,
無我有尤。
百爾所思,
不如我所之。

 

Tái trì 4

Ngã hành kỳ dã.
Bồng bồng kỳ hức (mạch).
Khống vu đại bang,
Thuỳ nhân thuỳ cực.
Đại phu quân tử,
Vô ngã hữu vi (vưu).
Bách nhĩ sở tư,
Bất như ngã sở chi.

 

Dịch nghĩa

Ta đi ngang qua đồng nội,
Lúa mạch mọ dài và nhiều rậm.
Ta muốn báo cáo với nước to,
Nhưng chưa biết sẽ dựa vào ai và sẽ đến với ai.
Quan đại phu và dân chúng nước Hứa,
Chớ cho là ta có lỗi.
Hàng trăm phương kế của các ngươi lo nghĩ và xử trí,
Cũng không bằng để ta đi về (mà tận tâm lo cứu nước Vệ).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bồng bồng: dáng lúa mạch lên dài và nhiều.
khống: đem việc ấy mà báo cáo.
nhân: dựa cậy vào, như chữ nhân của Nguỵ Trang Tử.
cực: đến.
đại phu: tức là vị quan đại phu lướt bụi lội ngòi mà đến.
quân tử: nói dân chúng của nước Hứa.

Lại nói việc trở về ngang đồng nội, phải vượt qua ruộng lúa mạch mọc dài và nhiều rậm. Lại tự nghĩ thương xót cho nước Hứa nhỏ bé mà sức không thể cứu được nước Vệ, cho nên suy tính muốn đi báo cáo cho nước to, và lại chưa biết sẽ nhờ cậy vào đâu và sẽ đến nơi đâu. Đại phu và dân chúng nước Hứa chớ cho ta là có lỗi, tuy các ngươi có xử trí việc này với hàng trăm phương kế, cũng không bằng để cho tađược hết lòng lo cứu nước Vệ là hơn.

Việc này thấy trong truyện Xuân Thu. Theo thuyết xưa, thiên này có năm chương, chương I có 6 câu, chương II và III có 4 câu, chương IV 6 câu, chương V 8 câu, Tô thị hợp chương II và III lại làm một.

Phạm thị nói rằng: tiên vương chế ra lễ, cha mẹ có mất cũng không được trở về thăm viếng. Đó là nghĩa, Tuy nước tan vua mất cũng không được đi đến, vì cớ là nghĩa nặng hơn việc tan mất ấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đồng nội kia vừa đi qua đấy,
Lúa mạch nhiều đã thấy rậm dài.
Nước to muốn đến báo ngay,
Cậy nhờ và đến cùng a9i đấy mà?
Quan đại phu cùng là dân chúng,
Chớ cho ta tình vụng lỗi lầm.
Ngươi suy phương kế hàng trăm,
Chẳng bằng ta được tận tâm đi về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta qua đồng nội đi ngang,
Mọc dài lúa mạch hàng hàng rậm ri.
Nước to ta muốn báo thì,
Nhưng chưa biết sẽ dựa gì vào ai.
Đại phu dân Hứa có hay,
Đừng cho ta lỗi chuyện ngày về thăm.
Người lo nghĩ kế hàng trăm,
Cũng không bằng để tận tâm ta về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời