13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:33

將仲子 2

將仲子兮,
無逾我墻,
無折我樹桑,
豈敢愛之?
畏我諸兄。
仲可懷也,
諸兄之言,
亦可畏也。

 

Thương Trọng Tử 2

Thương Trọng Tử hề,
Vô du ngã tường.
Vô chiết ngã thụ tang.
Khỉ cảm ái chi ?
Uý ngã chư hương.
Trọng khả ái dã.
Chư huynh chi ngôn,
Diệc khả úy ngã.

 

Dịch nghĩa

Xin chàng Trọng Tử,
Chớ vượt qua bức tường nhà em ở,
Chớ bẻ gãy cây dâu của em.
Há rằng em dám thương yêu gì cây ấy đâu ?
Chỉ vì em sợ những anh của em.
Chàng Trọng Tử thì đáng cho em thương nhớ lắm.
Nhưng mà lời rầy la của những anh của em,
Cũng đáng sợ lắm.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tường: bức tường bao quanh nhà, người xưa trồng cây dâu dưới chân tường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xin chàng nhớ, này chàng Trọng Tử,
Tường nhà em thì chớ vượt ngang.
Cây dâu xin chớ bẻ quàng,
Há rằng em lại quý thương dám nào ?
Những người anh xiết bao em sợ!
Tuy là chàng đáng nhớ vô cùng.
Các anh răn dạy giữ trông,
Cũng là đáng sợ khó lòng xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Xin chàng Trọng tử chớ sang
Xin đừng có vượt rào ngang, tường nhà
Cây dâu xin chớ bẻ qua
Há em luyến tiếc thương ba thứ cành
Bởi em sợ mấy người anh
Mà chàng đáng để em dành nhớ thương
Các anh khuyên bảo đôi đường
Cũng là đáng sợ như thường chàng ơi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Xin chàng chớ lắt leo vách nọ,
Chớ bẻ cây tang thọ của em,
Dám đâu thương trộm nhớ thầm,
Sợ anh em biết nói cùng mẹ cha.
Lòng riêng riêng những xuyến xao,
Nhưng lời huynh đệ lẽ nào chẳng e.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời