Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:29

簡兮 4

山有榛,
隰有苓。
云誰之思?
西方美人。
彼美人兮,
西方之人兮。

 

Giản hề 4

Sơn hữu trăn,
Thấp hữu linh.
Vân thuỳ chi tư ?
Tây phương mỹ nhân.
Bỉ mỹ nhân hề!
Tây phương chi nhân hề!

 

Dịch nghĩa

Trên núi có cây trăn,
Nơi ẩm thấp có cây linh.
Rằng ta nhớ ai đây ?
Những vua thời xưa thịnh trị của Tây Chu
Những bậc vua anh minh kia ơi!
Những vua hiển hách ở phương tây (thời Tây Chu đã xa rồi, không thấy được nữa).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

trăn: giống như cây lật, mà nhỏ hơn.
thấp: chỗ ẩm ướt, mà dưới thấp.
linh: một tên nữa là cây đại khổ, lá giống như lá cây đại hoàng, tức nay là cây cam thảo.
tây phương mỹ nhân: nói thác để chỉ vua thời thịnh trị của Tây Chu (còn vua thời Đông Chu thì hèn yếu), như sách Ly Tao cũng đã dùng chữ mỹ nhân để nói vua vậy. Tây phương chi nhân là lời than không được thấy những vua thời thịnh trị ấy đã xa rồi.

Người hiền tài mà bất đắc chí ở nước hèn kém trong thời suy loannhớ đến những vua hiển hách của thời thịnh trị, cho nên lời thốt ra như thế mà tứ lại cao xa.
Xưa có ba chương, mỗi chương sáu câu, nay sửa mà định lại như thế.

Trương Tử nói: làm quan hưởng bổng lộc mà giữ ải, đánh giặc thì cũng là cung kính giữ đúng chức vụ của mình. Làm quan coi về lễ nhạc mà lẫn lộn vào giữa những con hát thấp thỏi thì là chẳng cung kính giữ đúng chức vụ của mình lắm. Người ấy mà được coi là người hiền, tuy vết tích của người ấy là như thế, nhưng bề trong hẳn đã có gì hơn người. Người ấy lại có thể chịu khuất và ôm giữ mãi ý chí thì cũng có thể cho là người hiền. Ông Đông Phương Sóc giống như thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên núi cao cây trăn chen khắp
Cây linh thì dưới thấp mọc đầy.
Hỏi rằng ta nhớ ai đây ?
Những vua xưa ở phương tây trị vì.
Bực vua xưa kia thì đâu nhỉ
Là những vua ngự trị phương tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây trăn có ở núi cao,
Cây linh ẩm thấp vẫn bao mọc đầy.
Rằng ta lại nhớ ai đây?
Những vua thịnh trị thời Tây Chu kìa.
Anh minh những bậc vua kia!
Những vua hiển hách xa lìa đã lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời