15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 08:07

殷其雷 2

殷其雷,
在南山之側。
何斯違斯?
莫敢遑息。
振振君子,
歸哉!歸哉!

 

Ẩn kỳ lôi 2

Ẩn kỳ lôi,
Tại nam sơn chi trắc,
Hà tư vi tư?
Mạc cảm hoàng tức
Chân chân quân tử,
Quy tai! Quy tai!

 

Dịch nghĩa

Tiếng sấm ầm ầm,
Ở một bên núi nam.
Sao chàng một mình rời khỏi chốn này?
Mà không dám được tí gì rảnh rang dừng nghỉ.
Chàng là người trung tín thuần hậu.
Về thay! Về thay! (Em mong công việc sớm hoàn tất để chàng trở về).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tức: thôi, dừng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ầm ầm tiếng sấm nổi lên,
Núi nam nghe rõ ở bên cạnh này.
Sao chàng lại tách đi ngay ?
Dám đâu yên nghỉ ít ngày thảnh thơi.
Đoan trang tín hậu ở đời.
Mong chàng xong việc tức thời về cho.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Âm ầm tiếng sấm vọng về,
Nghe như ở chỗ gần kề núi nam.
Sao chàng rời khỏi xóm làng?
Mà không dám được rảnh rang chút nào.
Chàng người trung tín thanh cao.
Em mong công việc xong mau chàng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời