28/09/2022 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩn kỳ lôi 2
殷其雷 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:07

 

Nguyên tác

殷其雷,
在南山之側。
何斯違斯?
莫敢遑息。
振振君子,
歸哉歸哉!

Phiên âm

Ẩn kỳ lôi,
Tại nam sơn chi trắc,
Hà tư vi tư ?
Mạc cảm hoàng tức
Chân chân quân tử,
Quy tai! Quy tai!

Dịch nghĩa

Tiếng sấm ầm ầm,
Ở một bên núi nam.
Sao chàng một mình rời khỏi chốn này ?
Mà không dám được tí gì rảnh rang dừng nghỉ.
Chàng là người trung tín thuần hậu.
Về thay! Về thay! (Em mong công việc sớm hoàn tất để chàng trở về).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ầm ầm tiếng sấm nổi lên,
Núi nam nghe rõ ở bên cạnh này.
Sao chàng lại tách đi ngay ?
Dám đâu yên nghỉ ít ngày thảnh thơi.
Đoan trang tín hậu ở đời.
Mong chàng xong việc tức thời về cho.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

tức: thôi, dừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Ẩn kỳ lôi 2