Tiếng êm hoà đã kêu chim nhạn,
Nạp thái thì buổi sáng xong ngay.
Rước dâu chồng vợ sum vầy
Kịp khi băng giá phủ đầy chưa tan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.