Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:36

晨風 3

山有苞棣,
隰有樹檖。
未見君子,
憂心如醉。
如何?如何?
忘我實多。

 

Thần phong 3

Sơn hữu bao đệ.
Thấp hữu thụ toại.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm như tuý.
Như hà? Như hà?
Vong ngã thực đa?

 

Dịch nghĩa

Trên núi có cây bao đệ,
Dưới thấp có cây toại,
Chưa thấy đặng chàng,
Lòng ưu sầu như say.
Như thế nào? Như thế nào?
Chàng quên em thật quá nhiều vậy?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đệ: cây đường đệ.
toại: cây xích la, quả như quả lê mà nhỏ hơn, chua, ăn được.
như tuý: như say vì ưu sầu lại quá lắm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây bao đệ núi cao mọc khắp,
Cây toại thì dưới thấp lên đầy.
Mặt chàng chưa gặp những ngày,
Lòng em bối rối như say vì sầu.
Tại sao thế? Tại sao như thế?
Nỡ quên em thật kể quá nhiều?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Núi cao bào đệ như nêm,
Dưới đồng thu toại lá ken rườm rà.
Chàng từ non nước phương xa,
Lòng em thương nhớ la đà bấy nay.
Vì đâu nên nỗi nước nầy,
Sao chàng đằng đẵng tháng ngày quên em!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có cây bao đệ trên non,
Dưới đồng cây toại già, con mọc tràn,
Bấy lâu chưa gặp đặng chàng,
Ưu sầu thương nhớ lòng càng như say.
Thế nào? như thế nào đây?
Chàng quên em thật em hay biết gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời