03/07/2022 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thần phong 3
晨風 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:36

 

Nguyên tác

山有苞棣,
隰有樹檖。
未見君子,
憂心如醉。
如何如何!
忘我實多。

Phiên âm

Sơn hữu bao đệ.
Thấp hữu thụ toại.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm như tuý.
Như hà ? Như hà ?
Vong ngã thực đa ?

Dịch nghĩa

Trên núi có cây bao đệ,
Dưới thấp có cây toại,
Chưa thấy đặng chàng,
Lòng ưu sầu như say.
Như thế nào ? Như thế nào ?
Chàng quên em thật quá nhiều vậy ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây bao đệ núi cao mọc khắp,
Cây toại thì dưới thấp lên đầy.
Mặt chàng chưa gặp những ngày,
Lòng em bối rối như say vì sầu.
Tại sao thế? Tại sao như thế?
Nỡ quên em thật kể quá nhiều?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đệ: cây đường đệ.
toại: cây xích la, quả như quả lê mà nhỏ hơn, chua, ăn được.
như tuý: như say vì ưu sầu lại quá lắm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thần phong 3