Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:33

衡門 2

豈其食魚,
必河之魴?
豈其娶妻,
必齊之姜?

 

Hoành môn 2

Khỉ kỳ thực ngư
Tất hà chi phòng ?
Khỉ kỳ thú thê
Tất Tề chi Khương ?

 

Dịch nghĩa

Há rằng ăn cá
Phải là cá phòng ở sông Hoàng Hà mới ăn được hay sao ?
Há rằng cưới vợ
Phải là con gái họ Khương ở nước Tề mới cưới làm vợ được hay sao ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Khương: họ vua chư hầu nước Tề.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ăn cá thì có đâu chỉ phải
Thứ cá phòng ở tại Hoàng Hà ?
Vợ thì cưới phải được là
Gái bên Tề quốc, con nhà họ Khương ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cá mè nào thiếu chi đây,
Cần chi chuốc tận trời mây sông Hà.
Toan bề nghi thất nghi gia,
Cần chi mơ ước những là Tề Khương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Há rằng ăn cá phải là,
Cá phòng sống ở Hoàng Hà mới ăn?
Há rằng cưới vợ lập thân,
Phải con gái họ Khương dân nước Tề?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời