14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:39

無衣 2

豈曰無衣六兮?
不如子之衣,
安且燠兮。

 

Vô y 2

Khỉ viết vô y lục hề ?
Bất như tử chi y.
An thả úc hề!

 

Dịch nghĩa

Ta há lại không có sáu thứ y phục của quan khanh hay sao ?
Nhưng không bằng của thiên tử nhà Chu ban cho.
Của thiên tử nhà Chu ban cho mặc vào thì yên ổn ấm áp.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Quan khanh của thiên tử thuộc về lục mệnh (vật gì cũng có sáu thứ).
Biến thất mệnh ra lục mệnh là ý tự khiêm, không dám đương với tước mệnh Hầu, Bá. Được y phục về lục mệnh để sánh vào hàng quan khanh của thiên tử cũng là may mắn lắm rồi.

úc: ấm áp. Ý nói có thể lâu dài được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Há nói rằng áo không sáu thứ ?
Chẳng sánh bằng thiên tử ban trao.
Ấm êm yên ổn xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ta đâu thiếu áo lục chương,
Nhưng mà lĩnh áo trào đường vẫn hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta há không còn sáu thứ y,
Quan khanh trang phục mặc chầu quy.
Không bằng thiên tử nhà Chu tặng,
Cho mặc yên bình ấm lạ kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời