Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:28

緇衣 1

緇衣之宜兮,
敝,予又改為兮。
適子之館兮,
還,予授子之粲兮。

 

Tri y 1

Tri y chi nghi hề,
Tệ dư hựu cải vi hề.
Thích tử chi quán hề,
Hoàn dư thụ tử chi xán hề.

 

Dịch nghĩa

Áo đen của ngài mặc rất thích hợp,
Hễ rách thì chúng tôi lại đổi cho cái áo khác.
Ngài lại sắp đến quán xá,
Lúc ngài trở về, chúng tôi sẽ kính tặng một bữa cơm.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tri: màu đen.
tri y: y phục màu đen của quan khanh đại phu mặc ở chỗ làm việc riêng của mình (khi chầu vua thì mặc áo chính phục, khi lui chầu trở về nha môn làm việc thì mặc tri y).
nghỉ: xứng.
cải: thay đổi.
thích: đến.
quán: xá, nhà.
xán: cơm ăn. Hoặc nói xán là hột thóc giã ra rất trắng.

Thuyết xưa nói rằng Trịnh Hoàn Công và Trịnh Vũ Công nối nhau làm tư đồ cho nhà Chu, làm việc rất giỏi với chức vụ của mình. Nhân dân nhà Chu thương mến hai ngài mà làm bài thơ này.

Nói hai ngài mặc áo đen thích hợp, hễ rách thì chúng tôi may áo khác cho ngài đổi. Vả lại, ngài sắp đi đến quán xá để làm việc, khi ngài lui về, chúng tôi sẽ kính tặng ngài một bữa cơm. Ý nói nhân dân nhà Chu thích hai ngài mãi không thôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo đen ngài mặc thích nghi,
Chúng tôi thay mới sau khi rách rồi.
Ngài sang quán xá đến nơi,
Bữa cơm trao tặng ngài xơi khi về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo đen người xứng sao xứng thế,
Nhỡ rách đi ta sẽ vá cho;
Rồi đây ta sẽ qua nhà,
Ta đưa gạo trắng làm quà người xơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo đen ngài mặc hợp rồi,
Chúng tôi đổi mới áo thôi khi sờn.
Ngài qua quán xá làm ơn,
Trở về ghé lại bữa cơm tặng ngài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thích hợp người chiếc áo đen
Rách thay áo mới tôi đền
Ra quán người làm công việc
Lúc về cơm trắng dọn lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời