20/03/2023 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tri y 1
緇衣 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:28

 

Nguyên tác

緇衣之宜兮,
敝,予又改為兮。
適子之館兮,
還,予授子之粲兮。

Phiên âm

Tri y chi nghi hề,
Tệ dư hựu cải vi hề.
Thích tử chi quán hề,
Hoàn dư thụ tử chi xán hề.

Dịch nghĩa

Áo đen của ngài mặc rất thích hợp,
Hễ rách thì chúng tôi lại đổi cho cái áo khác.
Ngài lại sắp đến quán xá,
Lúc ngài trở về, chúng tôi sẽ kính tặng một bữa cơm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo đen ngài mặc thích nghi,
Chúng tôi thay mới sau khi rách rồi.
Ngài sang quán xá đến nơi,
Bữa cơm trao tặng ngài xơi khi về.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tri: màu đen.
tri y: y phục màu đen của quan khanh đại phu mặc ở chỗ làm việc riêng của mình (khi chầu vua thì mặc áo chính phục, khi lui chầu trở về nha môn làm việc thì mặc tri y).
nghỉ: xứng.
cải: thay đổi.
thích: đến.
quán: xá, nhà.
xán: cơm ăn. Hoặc nói xán là hột thóc giã ra rất trắng.

Thuyết xưa nói rằng Trịnh Hoàn Công và Trịnh Vũ Công nối nhau làm tư đồ cho nhà Chu, làm việc rất giỏi với chức vụ của mình. Nhân dân nhà Chu thương mến hai ngài mà làm bài thơ này.

Nói hai ngài mặc áo đen thích hợp, hễ rách thì chúng tôi may áo khác cho ngài đổi. Vả lại, ngài sắp đi đến quán xá để làm việc, khi ngài lui về, chúng tôi sẽ kính tặng ngài một bữa cơm. Ý nói nhân dân nhà Chu thích hai ngài mãi không thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tri y 1