Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 10:36

鴇羽 3

肅肅鴇行,
集于苞桑。
王事靡盬,
不能蓺稻粱。
父母何嘗?
悠悠蒼天,
曷其有常。

 

Bảo vũ 3

Túc túc bảo hàng.
Tập vu bao tang.
Vương sự mỹ cổ,
Bất năng nghệ đạo lương.
Phụ mẫu hà thường ?
Du du thương thiên,
Hạt kỳ hữu thường ?

 

Dịch nghĩa

Chim bảo bay thành hàng nghe sầm sập,
Đậu trên bụi dâu.
Việc vua sai không thể chẳng làm hoàn hảo tinh mật.
Cho nên quá mệt mọc mà không thể trồng lúa dé, lúa mạch.
Thì cha mẹ ăn gì để sống?
Trời xanh xa vời ôi!
Lúc nào mới khiến cho ta sống trở lại bình thường (để nuôi dưỡng cha mẹ) ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

hàng: hàng liệt.
đạo: tức là đạo mễ (lúa dé) của người phương nam ăn ngày nay, mọc trong nước, sắc trắng.
lương: lúa mạch, một thứ thóc để ăn, có nhiều màu khác nhau.
thường: ăn.
thường: trở lại bình thường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kết thành hàng nghe bay chim bảo,
Trên bụi dâu cùng đậu sai đầy.
Việc vua hoàn hảo lo ngay,
Cấy trồng dé mạch nào ai rảnh gì.
Ôi cha mẹ lấy chi ăn hỡi ?
Trời xanh kia diệu vợi mờ cao.
Bình thường trở lại chừng nào ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bảo kia phành phạch đua bay,
Chúng bay, bay đến đỗ đầy lùm dâu.
Việc vua làm rối cả đầu,
Kê kia lúa nọ giờ đâu mà trồng?
Mẹ cha khuya sớm ai trông,
Xanh kia thăm thẳm, bao hòng bình yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầm sập sắp hàng chim bảo bay,
Đậu trên khóm bụi cây dâu này.
Việc vua sai khiến không hoàn tất.
Dé mạch khó trồng mệt nhọc thay!
Cha mẹ ăn gì mà sống sót?
Trời xanh thăm thẳm có ai hay!
Lúc nào cuộc sống ta quay lại,
Nuôi dưỡng bình thường cha mẹ đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời