Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 15:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/10/2005 15:36

丘中有麻 1

丘中有麻,
彼留子嗟。
彼留子嗟,
將其來施。

 

Khâu trung hữu ma 1

Khâu trung hữu ma,
Bỉ lưu Tử Ta
Bỉ lưu Tử Ta,
Thương kỳ lai xà xà.

 

Dịch nghĩa

Ở trong gò có thứ lúa ma,
Có lẽ nàng kia đã lưu giữ chàng Tử Ta lại đấy rồi,
Nàng kia đã lưu giữ chàng Tử Ta lại đấy rồi,
Nhưng em muốn chàng vui vẻ mà đến với em.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

ma: tên một thứ lúa gai, hột ăn được, vỏ đánh sợi dệt vải.
Tử Ta: tên tự của ngưòi con trai.
thương: nguyện muôn.
xà xà: ý nói vui mừng.

Người phụ nữ này mong đợi chàng đã tư tình với nàng, nhưng chàng ấy không đến, cho nên nghi rằng trên gò chỗ có lúa ma này lại có một nàng khác đang tư tình với chàng mà lưu giữ chàng lại. Thì nay chàng làm sao vui vẻ mà đến với nàng được?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trong gò có chỗ lúa ma,
Nàng kia lưu lại Tử Ta mất rồi.
Nàng đà lưu Tử Ta rồi.
Em mong chàng đến vui cười với em.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở trong gò có lúa ma,
Nàng kia lưu giữ Tử Ta đấy rồi,
Tử Ta nàng giữ lại thôi,
Nhưng em vui muốn chàng hồi về em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời