Kia sao đẹp đẽ rườm rà ?
Ấy cây đường đệ trổ hoa tưng bừng.
Sao mà lại chẳng kính nhường ?
Vương Cơ đã biết khi nàng lên xe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.