03/07/2022 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà bỉ nùng hĩ 1
何彼襛矣 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:31

 

Nguyên tác

何彼襛矣?
唐棣之華。
曷不肅雝?
王姬之車。

Phiên âm

Hà bỉ nùng hĩ ?
Đường đệ chi hoa.
Hạ bất túc ung ?
Vương Cơ chi xa.

Dịch nghĩa

Kia sao rườm rà nhiều thịnh vậy ?
Ấy là hoa cây đường đệ.
Còn đây chẳng là nghiêm chỉnh để cung kính êm dịu hoà thuận hay sao ?
Ấy là nàng Vương Cơ lên xe vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kia sao đẹp đẽ rườm rà ?
Ấy cây đường đệ trổ hoa tưng bừng.
Sao mà lại chẳng kính nhường ?
Vương Cơ đã biết khi nàng lên xe.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

nùng: thịnh nhiều, cũng như nói nhung nhung vậy.
đường đệ: cây di, giống như cây bạch dương.
túc: kính.
ung: hoà.
Vương Cơ: con gái của vua Chu, họ Cơ, cho nên gọi Vương Cơ.

Vương Cơ, con gái của vua nhà Chu, hạ mình để gả cho chư hầu, y phục và xe ngựa nhiều đông như thế ấy mà không cậy mình là tôn quý để khi dễ nhà chồng. Cho nên, người thấy chiếc xe đưa dâu của nàng, biết ngay là nàng đã cung kính và hoà thuận để giữ trọn đạo làm vợ, mới làm bài thơ này để khen tặng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hà bỉ nùng hĩ 1