15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:04

君子于役 2

君子于役,
不日不月,
曷其有佸?
雞棲于桀,
日之夕矣,
羊牛下括。
君子于役,
茍無饑渴!

 

Quân tử vu dịch 2

Quân tử vu dịch,
Bất nhật bất nguyệt
Hạt kỳ hữu huyệt (quát) ?
Kê tê (thê) vu kiệt,
Nhật chi tịch hĩ,
Dương ngưu hạ quyết (quát).
Quân tử vu dịch,
Cầu vô nguyệt cơ (khát).

 

Dịch nghĩa

Chàng đi làm,
Quá lâu không tính được ngày tháng bao nhiêu.
Lúc nào mới trở về hội ngộ với em ?
Gà đậu trên cây gác,
Ngày đã tối rồi.
Dê và bò đã trở về.
Chàng đi làm,
Vả lại, em chỉ mong chàng khỏi đói khát thôi ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

quát (đọc huyệt cho hợp vận): hội ngộ.
kiệt: cây gác lên cho gà đậu.
quát (đọc quyết): đến.
cẩn: vả lại.

Chàng đi tìm đã lâu, không thể lấy ngày tháng mà tính được, vả lại không biết chàng bao giờ mới có thể trở về hội ngộ đoàn viên với em. Em cũng chỉ mong cho chàng khỏi đói khát mà thôi. Đấy là sầu lo nặng mà trông nhớ thiết tha.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đi làm chàng đã xa nhà
Tháng ngày nào biết tính là được bao
Đoàn viên biết đến lúc nào ?
Yên nơi gà đã đậu vào khắp cây.
Chiều hôm bảng lảng tối ngay
Bò dê lần lượt đã quay về rồi.
Chàng làm ở chốn xa xôi,
Miễn không đói khát, chàng ôi em nguyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng đi làm mãi xa nhà,
Quá lâu không tính được ra tháng ngày.
Lúc nào hội ngộ em đây?
Trên cây gà đậu gác cây mỗi ngày,
Tối rồi ngày cứ đổi thay.
Dê cùng bò đã trở quay về rồi.
Chàng đi làm chốn xa xôi,
Mong chàng khỏi đói khát thôi em mừng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời