06/10/2022 13:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân tử vu dịch 2
君子于役 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:04

 

Nguyên tác

君子于役,
不日不月,
曷其有佸?
雞棲于桀,
日之夕矣,
羊牛下括。
君子于役,
茍無饑渴!

Phiên âm

Quân tử vu dịch,
Bất nhật bất nguyệt
Hạt kỳ hữu huyệt (quát) ?
Kê tê (thê) vu kiệt,
Nhật chi tịch hĩ,
Dương ngưu hạ quyết (quát).
Quân tử vu dịch,
Cầu vô nguyệt cơ (khát).

Dịch nghĩa

Chàng đi làm,
Quá lâu không tính được ngày tháng bao nhiêu.
Lúc nào mới trở về hội ngộ với em ?
Gà đậu trên cây gác,
Ngày đã tối rồi.
Dê và bò đã trở về.
Chàng đi làm,
Vả lại, em chỉ mong chàng khỏi đói khát thôi ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đi làm chàng đã xa nhà
Tháng ngày nào biết tính là được bao
Đoàn viên biết đến lúc nào ?
Yên nơi gà đã đậu vào khắp cây.
Chiều hôm bảng lảng tối ngay
Bò dê lần lượt đã quay về rồi.
Chàng làm ở chốn xa xôi,
Miễn không đói khát, chàng ôi em nguyền.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

quát (đọc huyệt cho hợp vận): hội ngộ.
kiệt: cây gác lên cho gà đậu.
quát (đọc quyết): đến.
cẩn: vả lại.

Chàng đi tìm đã lâu, không thể lấy ngày tháng mà tính được, vả lại không biết chàng bao giờ mới có thể trở về hội ngộ đoàn viên với em. Em cũng chỉ mong cho chàng khỏi đói khát mà thôi. Đấy là sầu lo nặng mà trông nhớ thiết tha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Quân tử vu dịch 2