Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:15

旄丘 1

旄丘之葛兮,
何誕之節兮。
叔兮伯兮,
何多日也。

 

Mao khâu 1

Mao khâu chi cát hề!
Hà đạn chi tiết hề!
Thúc hề bức (bá) hề!
Hà đan nhật dã ?

 

Dịch nghĩa

Dây sắn ở trên gò trước cao sau thấp,
Sao mà đốt của nó thưa rộng ra thế ?
Các quan của nước Vệ ơi,
Sao đã nhiều ngày rồi (mà chẳng thấy đến tiếp cứu chúng tôi) ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

mao khâu: cái gò, trước thì cao, sau thì thấp.
đạn: rộng.
thúc bá (đọc bức): chú bác, tiếng để chỉ vào bầy tôi của nước Vệ.

Theo thuyết xưa, tôi con của vua nước Lê tự nói: trọ ở nước Vệ đã lâu, mọi vật theo mùa mà biến đổi, mới lên trên gò trước cao sau thấp thì thấy cây sắn đã lớn đã dài và đốt sắn đã thưa rộng ra, nhân đấy mượn lời cảm hứng mà rằng: cây sắn ở trên gò trước cao sau thấp, sao mà đốt của nó thưa rộng ra thế? Các bầy tôi của nước Vệ có việc gì mà đã nhiều ngày rồi không thấy đến tiếp cứu. Bài thơ này vốn là trách vua nước Vệ, nhưng chỉ bài xích bầy tôi của vua mà thôi, thì đủ thấy niềm thung dung hoà nhã không cấp bách của tôi con nước Lê sang ở trọ nước Vệ vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sắn trên gò trước cao sau thấp,
Sao đốt thưa mọc khắp thế này ?
Anh em trong nước Vệ đây,
Tại sao đã quá nhiều ngày chẳng sang ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắn gò sau thấp trước cao,
Đốt mà thưa rộng tại sao thế này?
Các quan nước Vệ ta đây,
Nhiều ngày sao chẳng tiếp tay cứu giùm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời