Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 21:52

野有蔓草 2

野有蔓草,
零露瀼瀼。
有美一人,
婉如清揚。
邂逅相遇,
與子偕臧。

 

Dã hữu man thảo 2

Dã hữu man thảo,
Linh Lộ nhương nhương.
Hữu mỹ nhất nhân,
UYển như thanh dương.
Giải cấu tương ngộ,
Dữ tử giai tương.

 

Dịch nghĩa

Ngoài đồng nội có cỏ mọc lan ra,
Sương lộ rơi xuống đậm đà.
Có một người con gái xinh tươi,
Mày đẹp mắt trong đẹp đẽ.
Không hẹn mà tình cờ gặp nhau,
Ta cùng với nàng mọi người đều được vừa ý muốn của mình.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

nhương nhương: dáng sương lộ xuống nhiều.
tương: đẹp.
dữ tử giai tương: nói mọi người đếu được vừa ý muốn của mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lan ra cỏ mọc đầy đồng,
Mịt mù sương lộ một vùng rớt rơi.
Có cô con gái xinh tươi,
Mắt trong mày đẹp mặt người xinh thay!
Tình cờ mà gặp nhau đây,
Thoả lòng ước nguyện cả hai đợi chờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngoài đồng cỏ mọc lan man,
Sương cài móc điểm rỡ ràng đẹp tươi.
Người đâu xinh đẹp hỡi người,
Dung quang sánh sủa rụng rời oai phong.
May thay giải cấu tương phùng,
Cùng chàng nguyện kết giải đồng từ đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài đồng cỏ mọc lan xa,
Móc sương rơi xuống đậm đà khoảng không.
Có người con gái tươi hồng,
Mặt mày đẹp đẽ mắt trong môi cười.
Gặp nhau không hẹn tình cờ,
Ta cùng nàng thoả ước mơ của mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời