Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:27

還 1

子之還兮,
遭我乎峱之閑兮。
并驅從兩肩兮,
揖我謂我儇兮。

 

Tuyền 1

Tử chi tuyền hề.
Tảo ngã Hồ Nao Chi kiên (gian) hề.
Tịnh khu tùng lưỡng kiên hề.
Ấp ngã vị ngã huyên hề.

 

Dịch nghĩa

Ngài thật là lanh lẹ.
Gặp ta ở khoảng núi Nao,
Cùng nhau rượt đuổi hai con thú ba tuổi.
Ngài chắp tay vái ta và nói ta lanh lẹ lắm.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tuyền: dáng lanh lẹ.
nao: tên núi (ở nước Tề).
tùng: đuổi theo.
kiên: con thú được ba tuổi.
huyên: lanh lẹ.

Những người đi săn qua lại gặp nhau ở tên đường lại lấy việc lanh lẹ khen tặng nhau như thế, mà chẳng tự biết việc sai lầm của mình, thì phong tục không được đẹp đẽ có thể nhận thấy và biết rõ bởi đâu mà ra vậy.


Chú giải của Tạ Quang Phát:

Mao thi: vua chúa, quan chức ham đi săn bắn mà bỏ phế việc chính trị, cho nên người trong nước làm bài thơ này để châm biếm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngài thì rõ thật lẹ nhanh,
Núi Nao khoảng ấy vô tình gặp ta.
Đuổi chung hai thú lên ba,
Chắp tay khen tặng ta là lẹ nhanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Khen ai nhanh nhẹn khác là,
Dưới chân núi Náo cùng ta tương phùng.
Cùng nhau đuổi cặp heo rừng,
Chào ta, rồi lại khen rằng ta nhanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ngài lanh lẹ thật là.
Núi Nao khoảng ấy gặp ta bất ngờ.
Cùng nhau rượt đuổi thú thơ.
Chắp tay ngài nói ta thời khá nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời