22/05/2024 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyền 1
還 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:27

 

Nguyên tác

子之還兮,
遭我乎峱之閑兮。
并驅從兩肩兮,
揖我謂我儇兮。

Phiên âm

Tử chi tuyền hề.
Tảo ngã Hồ Nao Chi kiên (gian) hề.
Tịnh khu tùng lưỡng kiên hề.
Ấp ngã vị ngã huyên hề.

Dịch nghĩa

Ngài thật là lanh lẹ.
Gặp ta ở khoảng núi Nao,
Cùng nhau rượt đuổi hai con thú ba tuổi.
Ngài chắp tay vái ta và nói ta lanh lẹ lắm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngài thì rõ thật lẹ nhanh,
Núi Nao khoảng ấy vô tình gặp ta.
Đuổi chung hai thú lên ba,
Chắp tay khen tặng ta là lẹ nhanh.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tuyền: dáng lanh lẹ.
nao: tên núi (ở nước Tề).
tùng: đuổi theo.
kiên: con thú được ba tuổi.
huyên: lanh lẹ.

Những người đi săn qua lại gặp nhau ở tên đường lại lấy việc lanh lẹ khen tặng nhau như thế, mà chẳng tự biết việc sai lầm của mình, thì phong tục không được đẹp đẽ có thể nhận thấy và biết rõ bởi đâu mà ra vậy.


Chú giải của Tạ Quang Phát:

Mao thi: vua chúa, quan chức ham đi săn bắn mà bỏ phế việc chính trị, cho nên người trong nước làm bài thơ này để châm biếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tuyền 1