25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:01

匏有苦葉 1

匏有苦葉,
濟有深涉。
深則厲,
淺則揭。

 

Bào hữu khổ diệp 1

Bào hữu khổ diệp,
Tế hữu thâm thiệp.
Thâm tắc lệ,
Thiển tắc khế.

 

Dịch nghĩa

Bầu có lá đắng (chưa già, chưa có thể lấy vỏ đem phơi khô để đeo vào mình mà lội nước).
Chỗ qua sông này phải lội sâu.
Sâu thì cứ mặc áo mà lội,
Cạn thì xắn áo lên mà đi qua.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

bào: trái bầu. Trái bầu mà đắng thì không thể ăn được, đặc biệt chỉ có thể đeo vào mình mà lội nước mà thôi, Nhưng nay bầu lại còn lá (còn lá thì chưa được già, chưa có thể đem phơi lấy vỏ để đeo vào mình mà lội nước), tức là vào lúc chưa có thể dùng được.
tế: chỗ qua sông.
thiệp: lội đi ngang qua dòng nước sâu.
khế: xăn áo lên mà đi ngang qua dòng nước cạn.

Đây là bài thơ châm biếm thói dâm loạn. Nói rằng trái bầu chưa có thể dùng được (chưa già để có thể đeo mình mà lội ngang sông) mà chỗ đi lại sâu, người đi phải dò sâu hay cạn rồi sau mới có thể vượt qua, để sánh với việc trai và gái cũng nên thương lượng cho hợp lễ nghĩa để thi hành vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trái bầu kia lại còn lá đắng,
Bến sang sông gặp chặng nước sâu.
Lội sâu cứ mặc áo vào,
Lội qua nước cạn xăn cao tùy thời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bầu có lá đắng chưa già,
Vượt sông này phải lội qua sâu này.
Lội sâu cứ mặc áo ngay,
Cạn thì xắn áo ngắn tay đi liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời