Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:04

氓 4

桑之落矣,
其黃而隕。
自我徂爾,
三歲食貧。
淇水湯湯,
漸車帷裳。
女也不爽,
士貳其行。
士也罔極,
二三其德。

 

Manh 4

Tang chi lạc hĩ
Kỳ hoàng nhi vân (vẫn).
Tự ngã tổ nhĩ
Tam thuế thực bần.
Kỳ thuỷ thương thương.
Tiêm xa duy thường.
Nữ dã bất sảng,
Sĩ nhị kỳ hạng (hạnh)
Sĩ dã vông cực.
Nhị tam kỳ đức.

 

Dịch nghĩa

Cây dâu đã rụng,
Lá vàng mà rơi xuống (như dung sắc của em đã tàn phai).
Từ khi em đến nhà anh,
Đã ba năm ăn uống nghèo khổ.
Nước sông kỳ mênh mông,
(Bị phụ bỏ em lên xe trở về, đi ngang qua sông Kỳ) mà ướt cả màn che trên xe.
Gái này không có lỗi,
Trai kia đã hai lòng (hai hạnh nết).
Trai kia không còn biết đến thế nào nữa.
Đã có hai ba cách ăn ở với em.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

vẫn (đọc vân): rơi rớt.
tổ: đi đến.
thương thương: dáng nước mênh mông.
tiêm: thấm ướt.
duy thường: đồ trang sức trên xe (cái màn che hai bên xe), còn gọi là đồng dung: xe của phụ nữ thì có cái màn che ấy.
sảng: sai.
cực: đến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nay đã rụng cây dâu tàn tạ,
Đều úa vàng những lá rời cành.
Từ khi về ở cùng anh,
Ba năm ăn khổ, nay đành bỏ nhau.
Dòng sông Kỳ thuỷ trào bát ngát,
Tấm màn che sóng tạt ướt đi.
Gái này chẳng có lỗi gì.
Hai lòng tráo trở chính vì chàng thôi
Chàng còn biết đến nơi nào nữa,
Hai ba lòng ăn ở bạc đen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây dâu nay đã rụng rồi,
Lá vàng rơi xuống em thời sắc phai.
Từ khi em đến anh nay,
Ba năm ăn uống nghèo rày bỏ nhau.
Màn che ướt cả ngang đầu thuyền đi.
Gái này không có lỗi gì,
Hai lòng hai hạnh cũng vì chàng thôi.
Chàng không biết đến hỡi ôi.
Hai ba cách ở ăn rồi với em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời