15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:48

甘棠 2

蔽芾甘棠,
勿翦勿敗,
召伯所憩。

 

Cam đường 2

Tế phế cam đường,
Vật tiễn vật bị (bại).
Thiệu Bá sở khí.

 

Dịch nghĩa

Cây cam đường um tùm
Chớ xén chớ bẻ gãy
Vì là nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bại (đọc bị cho hợp vận): bẻ gẫy.
khi: nghỉ ngơi.
vật bại: chớ bẻ gãy, ý nói chẳng những đặc biệt chớ chặt đẵn mà thôi, mà chớ nên làm gẫy mới được. Lòng thương mến càng lâu thì càng sâu đậm, chương sau cũng phỏng theo chương này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cam đường rập rạm tươi xanh
Chớ nên hớt xén bẻ cành mà chơi.
Vì nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây cam đường mọc tốt tươi,
Là nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi mát lành.
Chớ nên cắt xén để dành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời