24/06/2024 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cam đường 2
甘棠 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:48

 

Nguyên tác

蔽芾甘棠,
勿翦勿敗,
召伯所憩。

Phiên âm

Tế phế cam đường,
Vật tiễn vật bị (bại).
Thiệu Bá sở khí.

Dịch nghĩa

Cây cam đường um tùm
Chớ xén chớ bẻ gãy
Vì là nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cam đường rập rạm tươi xanh
Chớ nên hớt xén bẻ cành mà chơi.
Vì nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bại (đọc bị cho hợp vận): bẻ gẫy.
khi: nghỉ ngơi.
vật bại: chớ bẻ gãy, ý nói chẳng những đặc biệt chớ chặt đẵn mà thôi, mà chớ nên làm gẫy mới được. Lòng thương mến càng lâu thì càng sâu đậm, chương sau cũng phỏng theo chương này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cam đường 2