Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 22:04

鳲鳩 4

鸤鳩在桑,
其子在榛。
淑人君子,
正是國人;
正是國人,
胡不萬年!

 

Thi cưu 4

Thi cưu tại tang,
Kỳ tử tại trân.
Thục nhân quân tử,
Chính thị quốc nhân.
Chính thị quốc nhân,
Hồ bất vạn nân (niên) ?

 

Dịch nghĩa

Chim thi cưu đậu trên cây dâu
Mấy chim con thì đậu trên cây trân.
Bực hiền nhân quân tử,
Sửa trị được người trong nước.
Đã sửa trị được người trong nước.
Thì sao lại không sống lâu muôn tuổi ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

uy nghi: đứng đắn, cho nên có thể sửa trị người trong nước được đứng đắn theo.
hồ bất vạn niên (đọc nân cho hợp vận): sao lại không được trường thọ sống muôn năm? là lời ước nguyện cho người được sống lâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim thi cưu đậu cây dâu mãi,
Chim ocn thì đậu tại cây trân.
Hễ là quân tử hiền nhâ,
Thì năng sửa trị quốc dân đàng hoàng.
Năng sửa trị nhân gian trong nước,
Sao lại không sống được muôn năm ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chim cú nó đỗ cành dâu,
Thêm đàn cu nhỏ đậu đầu cành trăn.
Đường hoàng quân tử chính nhân,
Sẽ cầm vận nước trị dân lâu dài.
An dân trị quốc ra tài,
Ước gì trường cửu muôn đời mới nên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thi cưu chim đậu dâu xanh,
Chim con thì đậu trên cành cây trân.
Bực thần quân tử hiền nhân,
Sửa sang trong nước được dân kính người.
Sửa sang trong nước được rồi.
Thì sao không sống một đời tuổi muôn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời