34.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: hoa mai (97)

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/03/2006 03:26

標有梅 1

標有梅,
其實七兮。
求我庶士,
迨其吉兮!

 

Biểu hữu mai 1

Biểu hữu mai,
Kỳ thực thất hề.
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ cát hề.

 

Dịch nghĩa

Quả mai đã rụng.
Ở trên cây, quả mai mười phần chỉ còn lại có bảy.
Kẻ sĩ tìm đến nới em để cưới,
Hãy kịp ngày tốt này.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

biểu: rớt, rụng.
mai: tên cây mai, hoa trắng, quả như quả hạnh mà chua.
thứ: chúng, các vị.
đãi: kịp.
cát: nhật, ngày tốt.

Nước phương nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, con gái biết lấy chữ trinh tiết, trung tín để thờ giữ mình, lo cho mình gả chồng không kịp thời mà phải chịu nhục vì kẻ ngang tàng vô lễ. Cho nên nói rằng quả mai đã rụng, còn lại ở trên cây đã ít rồi thì biết rằng mùa đã qua và đã quá muộn vậy. Hỏi kẻ sĩ tìm đến để cưới em có lo kịp ngày tốt lành mà đến hay không.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hôm nay mai đã rụng rồi,
Giảm đi còn bảy phần mười tên cây.
Sĩ phu tìm đến em đây
Kịp trong ngày tốt lo ngay cho mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Cây mai rụng
Quả bảy trên cành
Áy ai là kẻ cầu mình
Tính sao cho kịp ngày lành hỡi ai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quả mai rụng
Mười phần còn bảy
Ai cầu em xin hãy chọn ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quả mai đã rụng.
Mười còn bảy trên cành.
Kẻ sĩ tìm em vấn danh,
Mong sao cho kịp ngày lành thành thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời