Cách mạng

Công an - an ninh

Dân tộc

Du lịch

Giao thông vận tải

Kinh tế

Kỷ niệm ngày môi trường thế giới 5/6

Kỷ niệm ngày thầy thuốc 27/2

Lễ hội Tết nguyên đán

Lễ hội tết trung thu

Lễ hội, ngày của phụ nữ

Lễ kỷ niệm công đoàn (28/7) - đoàn thanh niên cộng sản (26/3)

Lễ quốc tế lao động 1/5

Lễ quốc tế thiếu nhi 1/6

Lễ tình yêu Valentine 14/2

Luật

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngân hàng - tài chính

Ngoại giao

Nông nghiệp

Quốc phòng

Sinh nhật Bác Hồ 19/5

Thanh tra kiểm tra

Thể thao, game trò chơi

Thông tin

Thơ dựng chuyện (dùng tâm lý, giác quan thứ sáu để đọc suy nghĩ, giả sử)

Tôn giáo

Tư tưởng Đảng, chính trị, triết lý, khoa học xã hội

Uỷ ban cơ quan - doanh nghiệp - công ty

Văn hoá

Xã hội

Xây dựng kiến trúc - bất động sản