Đăng ngày 08/03/2021 15:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 08/03/2021 15:43, số lượt xem: 113

Cuộc đời hổng đúng, hổng sai!!
Chỉ cần trí tuệ, không ai than dài.
Chữ Tâm thể hiện chữ Tài,
Thì trong luật đó không đày thân ai.
Hỏi sao Sai đó không trừ?
Trả lời rằng, có cái đầu thông minh!!
Cuộc đời kỳ lắm ai ơi,
Thông minh sáng suốt rã rời chịu thua.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020