15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/03/2021 14:46, số lượt xem: 37

Không trời, tề trời thì khổ,
Không có thiên, tề thiên, nên cũng khổ.
Có đất, không giữ thì mất,
Có thiên, không biết giữ? Gặp thiên tai.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020