15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 14:42, số lượt xem: 141

Đái tháo đường, lòng còn tham,
Đám lên thay thế thám, do thám dò.
Thai nhi, đẻ giục đáy sông,
Đất đai mấy mẫu cũng quăng giữa đàng.
Sợ dây đay thắt chặt rồi?
Đam mê Do Thái thai nhi chết rồi.

Tp.HCM, 29/12/2020
Báo Mạng Internet