Đăng ngày 19/03/2021 14:53, số lượt xem: 232

Đẻ con, bụng có tốt không?
Thai nhi hổng có!! Đẻ thay giúp giùm!!
Thẻ đâu?!! Chứng nhận đẻ giùm?
Kẹo the thơm mát với hương ngọt ngào.
Đất đai, hỏi: Có nhiều không?
Cho xin mấy mẫu xài chơi, cất nhà.
Sợi dây đay, thắt chặt chưa?
Đất đai tôi có!! Tôi lo cho mà.
Răn đe, sao thấy sợ ghê!!
Làm sao mà biết tôi mê đẻ nhiều.
Thai nhi như cái trái banh,
Thảy qua thảy lại chụp banh té nhào.
Thai nhi dòng nước ngọt ngào,
Mà như chất thải thối tanh giữa đường.

Tp.HCM, 29/12/2020
Báo Mạng Internet