15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/03/2021 17:42, số lượt xem: 45

Cá còn cắn, cấu xé nhau,
Lia thia cá chậu vợ chồng bên nhau.
Cuộc đời bắn phá thương đau,
Giành ngôi bá chủ, giết nhau ruột rà.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet